Maculinea Rebeli

- 2012 -

 

Naast de klassikale afstudeervoorstelling werkte Phedra aan MacuLinea RebeLi*. Een stuk geïnspireerd door de indrukken die Vladimir Nabokovs Lolita had nagelaten.
Deze uitgesproken fysieke vertoning was een eerste worp naar het ontwikkelen van een klinkende beeldtaal.

* de voormalige Latijnse benaming voor het Berggentiaanblauwtje, een bedreigde vlindersoort

Een weinig woord vol valt er nog te rapen.
De speakerstem spreekt voor zich.


CREDITS

|concept|
Phedra Vandenbergh
|tekst| Phedra Vandenbergh
|spel| Lukas De Wolf & Phedra Vandenbergh
|met dank aan| Emiel Rymenans, AP Hogeschool- Koninklijk Conservatorium Antwerpen